Informacje o firmie kropka
kropka

Strona główna
Słowo o firmie
Kwalifikacje
Kontakt
Wyślij e-mail

kropka
kropka

kropka

kropka


kropka
kropka
kropka


kropka
kropka
 
 
 
                           
 
 
kropka
adad

System rozliczeń podatkowych TaxPro jest unikalnym rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom biur rachunkowych i kancelarii doradztwa podatkowego. Jego twórcy włożyli ogromny wysiłek w dopracowanie ergonomii pracy, szybkości  i wygody wprowadzania dokumentów. Jako jedyny system w kraju został specjalnie zaprojektowany do obsługi wielu firm i wielu ich właścicieli. Programy konkurencyjne zwykle są mutacjami rozszerzającymi oprogramowanie dla pojedynczych firm, przez co potrzeby biura rachunkowego nie są tam priorytetem. W systemie TaxPro położono szczególny nacisk na obsługę wielu różnych firm o rozmaitych formach opodatkowania, Uwzględniono przypadki kiedy właściciele tworzą nowe firmy, zmieniają w nich udziały, a same firmy zmieniają rokrocznie formy opodatkowania i rozliczeń z urzędem skarbowym.
To wszystko przy szczególnej dbałości o zgodność z obowiązującym systemem prawnym .do sklepuSystem daje jednak doradcy możliwość podejmowania własnych decyzji, wychodząc z założenia, że proponujemy rozwiązania standardowe ale to Doradca Podatkowy jest ekspertem i jeśli chce, to może wziąć na siebie odpowiedzialność za decyzje podatkoweProstota operacji rejestracji dokumentów pozwala na zatrudnienie do pracy  przy programie nawet osób o niewielkiej wiedzy księgowo-podatkowej. Po krótkim przyuczeniu każdy jest w stanie rejestrować błyskawicznie duże ilości dokumentów które mogą być potem kontrolowane przez osoby o większych kompetencjach System TaxPro z powodzeniem jest wykorzystywany przez kilka tysięcy polskich biur rachunkowych już od 10 lat.

DEMO

Podstawowe możliwości:

 • zmiana udziału podatnika w źródłach przychodu w trakcie roku podatkowego,
 • jednoznaczne dekretacje dokumentów źródłowych eliminujące możliwość wprowadzenia zapisu do niewłaściwej kolumny księgi podatkowej lub ewidencji VAT,
 • wspomaganie decyzji,
 • natychmiastowa informacja o kwotach podatków po wprowadzeniu kolejnego dokumentu,
 • rozliczanie podatku należnego w/g struktury zakupów,
 • definiowana lista zdarzeń gospodarczych "konta",
 • wyszukiwanie i kontrola dokumentów źródłowych w/g zadanych kryteriów: NIP, nazwa kontrahenta, określenie zdarzenia gospodarczego,
 • import dokumentów sprzedaży z programów innych producentów,
 • płynne przejście ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

adadksięga przychodów...

 • mesięczne i kwartalne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rozliczanie dochodów z różnych źródeł: pozarolnicza działalność gospodarcza, najem, dzierżawa itp.,
 • analizy i raporty,
 • przelewy i przekazy pocztowe.

adadrejestry VAT

 • jednoczesne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w rejestrach nabycia/dostawy oraz księdze przychodów lub ewidencji przychodów,
 • deklaracje VAT-7 i VAT-7K na oryginalnych formularzach POLTAX-u lub na "czystej kartce papieru",
 • rozliczanie tzw. utargów dziennych na podstawie struktury zakupów,
 • rozliczanie VAT-u naliczonego proporcją sprzedaży opodatkowanej i zwolnione,
 • -zestawienia VAT_UE.

adadśrodki trwałe

 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • różne metody amortyzacji: m.in. liniowa, degresywna, jednorazowa,
 • ilustracja graficzna planu amortyzacji,
 • wydruk dowodu wewnętrznego z odpisami amortyzacyjnymi z danego okresu amortyzacyjnego.

adadrozliczanie pojazdów

 • ewidencja przebiegu oraz kosztów eksploatacji prywatnych pojazdów wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej,
 • słowniki tras i wydatków,
 • dowody wewnętrzne i przeniesienia zapisów do księgi przychodów i rozchodów,
 • przejrzysta analiza wydatków, kwot z ewidencji przebiegu i kosztów zaksięgowanych.


Moduł "kadry, płace i ubezpieczenia" wspomaga zarządzanie danymi kadrowymi, naliczanie wynagrodzeń oraz automatyzuje rozliczanie z urzędem skarbowym i ZUS. Przeznaczony jest dla małych i średnich firm, a także biur rachunkowych. Aplikacja współpracuje z najnowszą wersją programu "Płatnik ZUS", eksportuje deklaracje rozliczeniowe jak i zgłoszeniowe.

kadry

 • obsługa pracowników i zleceniodawców firmy,
 • ewidencja akt osobowych pracowników dotycząca nawiązania, przebiegu i rozwiązania stosunku pracy,
 • zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych,
 • obsługa dokumentów wymaganych przez Kodeks Pracy np. umowa o pracę, świadectwo pracy,
 • ewidencja przerw w pracy i wyliczanie na jej podstawie wynagrodzenia podstawowego, chorobowego oraz urlopowego,
 • obsługa i rozliczenie podatkowe umów o dzieło i umów zlecenia,
 • deklaracje podatkowe PIT-4, PIT-11/8b, i PIT-40,
 • projektowanie dokumentów własnych przy wykorzystaniu danych z programu.

płace, ubezpieczenia

 • karty wynagrodzeń,
 • listy płac z zachowaniem poufności informacji o kwotach wypłat,
 • definiowanie składników wynagrodzenia na liście płac m. in. : premie, nagrody, zasiłki,
 • wyliczanie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • przelewy bankowe i przekazy pocztowe,
 • współpraca z programem "Płatnik ZUS".

 

 

 


 

 

 


  Języki kropka
kropka
kropka Ankieta ofertowa
kropka
haha
kropka Podpis elektroniczny
ozdoba

haha
kropka
kropka
kropka Sklep internetowy
center

kropka
kropka
   kropka
kropka
kropka Wdrożenia
kropka
kropka
kropka

kropka Po godzinach

kropka
kropka
  
kropka
Partnerzy handlowi oraz firmy zaprzyjaźnione
kropka
kropka
partner
  

partner

 

kropka
partner
 
   kropka
 
 
   kropka
 
 
   kropka
 
  

 

kropka

 

 


Copyright © 2008 AKO